Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Thiên Phú xác định: “Đáp ứng ở mức cao nhất những yêu cầu hợp lý của khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ mà Hoàng Thiên Phú cung cấp” là chính sách cạnh tranh để đưa Hoàng Thiên Phú trở thành một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam

Để thực hiện được chính sách trên, Hoàng Thiên Phú Cam kết:

  1. Luôn lắng nghe ý kiến khách hàng để cải tiến và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ
  2. Từ ban lãnh đạo đến nhân viên Hoàng Thiên Phú đều được đào tạo từ kỹ năng và trình độ theo yêu cầu của từng công việc cụ thể và nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đáp ứng cao nhất các yêu cầu của khách hàng là nhân tố quyết định mang lại sự thành công cho công ty Hoàng Thiên Phú.
  3. Sử dụng mọi nguồn lực để thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Hoàng Thiên Phú